About Us > History > ความเป็นมา

 เรื่องราวการเริ่มต้นของ บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด มาจากการ ก่อตั้งโดย คุณกิตติ ชินธรรมมิตร ซึ่งคุณกิตติ มาจากต้นตระกูล แซ่ชิ้น เป็นชื่อตระกูล ก่อนที่มีการเปลี่ยนนามสกุลมาเป็น ชินธรรมมิตร เดิมคุณกิตติอาศัยอยู่ที่เมือง ซัวเถา ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ก่อนที่จะได้เดินทางมากับพี่น้องสู่ประเทศไทย ในปี พ.ศ.2474 (1931) หลังจากนั้น คุณกิตติ ก็ได้ร่วมทำงานกับวงศ์ตระกูล ชินธรรมมิตร ตลอดมาก่อนที่ท่านจะได้แยกตัวออกมา ก่อตั้งบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ในปี
พ.ศ. 2516 การดำเนินการก่อตั้งบริษัทฯ มีลูกชายคนโตคือ
คุณวันชัย ชินธรรมมิตร เป็นผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญในการบุกเบิกในส่วน การก่อตั้งบริษัทฯ และก่อสร้างโรงงานน้ำตาลประจวบอุตสาหกรรม ขึ้นมา
ในปี พ.ศ. 2517

ครอบครัว คุณกิตติ มีบุตร - ธิดา กับ คุณจิตรา ชินธรรมมิตร รวมด้วยกันทั้งหมด 9 คนคือ

  1. วนิดา ชินธรรมมิตร
  2. วันชัย ชินธรรมมิตร
  3. ชัยรัตน์ ชินธรรมมิตร
  4. วิชัย ชินธรรมมิตร
  5. สุภาภรณ์ ชินธรรมมิตร
  6. วีระ ชินธรรมมิตร
  7. เกษสุดา ชินธรรมมิตร
  8. พรพิมล ชินธรรมมิตร
  9. พงศ์ ชินธรรมมิตร
 ซึ่งบุตร - ธิดา แต่ละท่านก็ได้มีบทบาทในการเข้ามาช่วยเหลือในการดำเนินกิจการของ บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด กันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณวันชัย คุณชัยรัตน์ และ คุณวิชัย มาจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2538 คุณวีระ ชินธรรมมิตร เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ คุณพงศ์ ชินธรรมมิตร ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ

 ที่ผ่านมามีคนหลาย ๆ คนถามถึงชื่อของบริษัท โดยคิดว่าบริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือเปล่า ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วนั้นคือในช่วงแรกของการสรรหาที่ดินที่จะจัดตั้งโรงงาน ทางบริษัทเคยมีโครงการที่จะจัดตั้งโรงงานที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และได้มีการดำเนินการขอใบอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมในชื่อ บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด แต่แล้วจากความเหมาะสมของการผลิต เพราะแหล่งวัตถุดิบที่มีการพัฒนาไว้อย่างดีแล้ว ทางครอบครัวได้มีกิจการโรงงานน้ำตาลอยู่แล้ว รวมถึงที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นพูดได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดศูนย์กลางของโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยแห่งหนึ่ง เพราะเหตุเหล่านี้จึงเป็นจุดจูงใจสุดท้ายที่ทำให้เลือกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่จัดตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลประจวบอุตสาหกรรม